Τι απαιτείται στη περίπτωση που θέλετε να εργαστείτε σε Καφετέριες, Μπαρ, Εστιατόρια

By:crisadmin
Categories:Uncategorized
0 Comments
Προβολή άρθρου Εργασία σε καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ κλπ). Τι απαιτείται απ’όσους ενδιαφέρονται να πιάσουν εργασία.Για την άδεια εργασίας σε καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ κλπ), οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά: Α) Πιστοποιητικό Υγείας:Όσοι ...